Naujas 2018-2019 m.m. būrelio darbo planass!

Jurbarko pradinio ugdymo pedagogų metodininis būrelis dar vienai kadencijai pasitikėjimą išreiškė

būrelio pirmininkei Rasvitai Danaitienei,

pirmininkės pavaduotojai Lolitai Žukauskienei

ir sekretorei Ilonai Srodenienei.

 

Sveikiname, pasitikime ir tikimės vaisingai dirbti kartu.

 

 

JURBARKO RAJONO PRADINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

 

Vardas, pavardė

Įstaiga/mokykla

Kontaktai (e-paštas, telefonas)

1.

  Kuratorė Dalia Jaramavičienė

Jurbarko rajono Švietimo     skyrius

 

2.

 Pirmininkė

 Rasvita Danaitienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

 rasvitada@gmail.com

 8-616-94115

3.

 Pavaduotoja

 Lolita Žukauskienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

 zukauskiene3@gmail.com

 8-699-94177

4.

 Sekretorė

 Ilona Skrodenienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

 ilonaskrod@gmail.com

 8-686-74972

 

5.

 Genovaitė        Jokūbauskienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

 genovaite20@gmail.com

 8-656-65184

 

6.

 Laimutė Matukaitienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 laimatukaitiene@gmail.com

 8-605-83087

7.

 Ingrida Naujokaitienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

 ingapetrausk@gmail.com

 

 8-610-27862

8.

 Monika Buitkuvienė

 

 (vyresnioji mokytoja)

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

    

 mbuitkuviene@gmail.com 

 8-618-44753  

9.

 Danutė Daunorienė

 (vyresnioji mokytoja)

Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla

 dandaunoriene@gmail.com

 

 8-686-73974

 

 

 

 

 

JURBARKO R. UGDYMO ĮSTAIGŲ

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO

2018-2019 M.M.VEIKLOS PLANAS

 

Tikslas: atsižvelgiant į nacionalinius ir vietos švietimo politikos dokumentus, tobulinti bendrąsias ir dalykines pedagogų kompetencijas.

Uždaviniai:

·            Organizuoti konsultacinį, gerosios darbo patirties sklaidos, edukacinį ar kitos formos kvalifikacijos tobulinimo renginį, susijusį su individualios mokinio pažangos (pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas) organizavimu bei įgyvendinimu;

·           Tobulinant profesines kompetencijas ir plėtojant kvalifikaciją bendradarbiauti su kitais Jurbarko r. ugdymo įstaigų metodiniais būreliais;

·           Reflektuojant pristatyti/aptarti/reflektuoti metodinio būrelio narių darbo patirtį baigiamajame renginyje ar kita forma apie Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų įgyvendinimą.

Veikos prioritetai:

1.      Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.

2.      Įrodymais grįstas mokymas.

 

3.      Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

 

Veiklos forma, pavadinimas

 

 

Atsakingas,

organizuojantis

asmuo

 

Renginio vieta

 

Data, laikas

 

I. PEGAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

(Metodiniai užsiėmimai, seminarai, praktikumai, paskaitos, konferencijos, išvykos, mokymai  ir kt.)

Atviros edukacinės veiklos metodinis renginys Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ir Jurbarkų darželio-mokyklos pradinio ugdymo mokytojams ir mokiniams „Sportuok ir būsi sveikas“

Rasvita Danaitienė,

Rita Bartkaitienė

 

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

2018-10-03

Bendras projektas Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, Panemunių regioninio parko ir Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojams ir mokiniams „Skiria krantai - jungia draugystė“

Loreta Pocienė

 

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

2018-10-23

Seminaras - praktikumas  Jurbarko rajono įstaigų pradinio ugdymo mokytojams ,,Metodinės veiklos gerosios patirties sklaida“

Rasvita Danaitienė

Jurbarko švietimo centras

Vasario mėn.

Seminaras „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo poreikiai ir galimybės“

Rasvita Danaitienė,

Rima Mikalkėnienė

Jurbarko švietimo centras

Kovo mėn.

Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka su PUG „Kas matuoja laiką?“

 

Genovaitė Jokūbauskienė

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Balandžio mėn.

Edukacinė išvyka į Šakių rajono ugdymo įstaigą

Rasvita Danaitienė ir kiti

Derinama

Derinama

II. METODINIO BŪRELIO NARIŲ SUSIRINKIMAI

(Susirinkimai, pasitarimai, diskusijos, debatai ir kt.)

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas 

Rasvita Danaitienė

Jurbarko švietimo centras

Rugsėjo mėn.

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas 

Rasvita Danaitienė

Jurbarko švietimo centras

Esant reikalui

 

 

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas 

Rasvita Danaitienė

Jurbarko švietimo centras

Birželio mėn.

III. KITA METODINĖ VEIKLA

(Parodos, apklausos, tyrimai, internetinių svetainių kūrimas, darbo priemonių, įrankių aprobavimas ir kt.)

Internetinės svetainės http://pradinisjurbarkas.jimdo.com/

administravimas

Monika Buitkuvienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

Visus metus

Internetinės svetainės

 http://pradinukas.jimdo.com/

administravimas

Rita Šulinskienė

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Visus metus

Eržvilko pradinių klasių metodinės

 grupės svetainė

 www.smalsutis.jimdo.com

Ilona Skrodenienė

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

Visus metus

IV. RENGINIAI, SKIRTI VEIKLAI SU MOKINIAIS (UGDYTINIAIS)

(Konkursai, olimpiados, viktorinos, akcijos ir kt. )

Rajoninė poezijos ir muzikos šventė „Išlydim rudenėlį“

Jurbarkų darželio-mokyklos mokytojos

Jurbarkų darželis - mokykla

2018-11-22

 

Rajoninė pradinių klasių mokinių-mokytojų konferencija „Mus jungia draugystė“

Ilona Skrodenienė

Vaidutė Kazakevičienė

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

2018-11-29

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ir Panemunių regioninio parko bendras renginys „Kalėdinio žibinto šventė“

Loreta Pocienė

Panemunių regioninis parkas

Gruodžio mėn.

Atvira edukacinė veikla „Pirmokų šimtadienis“

Vaidutė Kazakevičienė

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

2018-12-10

Atvira edukacinė veikla. Menų diena „Vabaliukai vabalai“

Monika Buitkuvienė,

Vilija Levgardienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

2019-02-07

Rajoninė pradinių klasių mokinių dainų šventė  "Vabaliukai vabalai".

Monika Buitkuvienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

2018-02-07

Rajoninis piešinių konkursas „Vabaliukai vabalai“

Vilija Levgardienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

2019-01-07     2019-02-07

4 klasės mokinių matematikos olimpiada (mokyklinis turas)

Mokyklų administracija

Mokyklose

Kovo mėn.

Skaitovų konkursas – 1- 4 klasės

Jolanta Tamošaitienė

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

2019-03-20

Diktantas – 4 klasė

Jolanta Tamošaitienė

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

2019-03-27

4 klasės mokinių matematikos olimpiada (rajoninis  turas)

Monika Buitkuvienė

Jurbarko  Vytauto Didžiojo progimnazija

2019-04-17

Bendras Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ir Panemunių regioninio parko renginys „Mažosios vaikų Velykėlės“

Loreta Pocienė, Daiva Stankūnienė, Daiva Jurevičienė, Genovaitė Jokūbauskienė

Panemunių regioninis parkas

Balandžio mėn.

Atvira edukacinė veikla „Sveikatingumo diena“

Ilona Skrodenienė

Vaidutė Kazakevičienė

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

Balandžio mėn.

Jurbarko rajono ir miesto vaikų teatrų šventė ,,Voriukas“

Ingrida Naujokaitienė

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Gegužės mėn.

Bendras renginys Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ir Viešvilės pagrindinės mokyklos mokiniams „Gamtos viktorina“

Loreta Pocienė

Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla

Gegužės mėn.

Ikimokyklinukų ir pradinių klasių mokinių šokių šventė ,,Šokių šventė 2019“

Lolita Žukauskienė

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Gegužės mėn.

Atvira edukacinė veikla „Sporto šventė“

Ilona Skrodenienė

 

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

2018-06-04

 

Sveikiname piešinių konkurso "Vabaliukai" vabalai" nugalėtojus!

Plačiau skyrelyje PASIEKIMAI 

 

GALERIJA

Jei turite naujienų, idėjų... -fotografuokite ir siųskite

mbuitkuviene@gmail.com

Mūsų svetainė bus jaukesnė! Laukiam nekantraujam!