Vasario 21d. įvyko ataskaitinis – rinkiminis Jurbarko r. pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 

 

Sveikiname būrelio pirmininkę Lolitą Žukauskienę,

kuri perrinkta naujai kadencijai!

Rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio veiklos analizė
Lolitos Žukauskienės parengta atsakaita.
Microsoft Power Point Presentation 3.9 MB

Metodinio būrelio veiklos tikslas

Siekti nuolatinio pradinio ugdymo mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo proceso tobulinimo.

Metodinio būrelio veiklos uždaviniai:

1.  plėtoti pradinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi;

2.  telkti pradinio ugdymo mokytojus šalies ir regiono švietimo politikos įgyvendinimui;

3.  nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą, inicijuoti gerosios patirties sklaidą;

4.  inicijuoti ir organizuoti kitą veiklą (olimpiadas, konkursus, pažintinius renginius).

 

Metodinio būrelio veiklos programa

2013 - 2014 m. m.

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

     Data

    Atsakingas

 

1.

4 klasės mokinių matematikos olimpiada

(mokyklinis turas)

Sausio mėn.

 

Mokyklų administracija.

2.

4 klasės mokinių matematikos olimpiada

(rajoninis turas)

 

Vasario mėn.

 

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Bronė Jašinskienė

3.

Rajoninė pradinukų dainų šventė

 

Vasario 12d.

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Monika Buitkuvienė

4.

Jurbarko miesto vaikų teatrų šventė ,,Voriukas“

Kovo 27d.

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Ingrida Naujokaitienė

5.

Ikimokyklinukų ir pradinių klasių mokinių šokių šventė

 

Balandžio 4 d.

 

 

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Lolita Žukauskienė

6.

Piešinių konkursas ,,Fantazijos pasaulyje“

 

Vasario mėn.

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Vilija Levgardienė

7.

Lietuvių kalbos savaitė:

  1. Diktantas – 4 klasė

 

  1. Skaitovų konkursas – 1- 4 klasės

 

Kovo 13 d.

 

 

Kovo 14 d.

 

Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Angelė Jurkevičienė

Liolė Kažerskienė,

Lilija Stakauskienė

8.

Rajono teatriukų šventė

Balandžio 11d.

 

Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinė mokykla

Rasvita Danaitienė

Genovaitė Jokubauskienė

 

METODINĖ VEIKLA

Gerosios patirties sklaida

 

Pleneras ,,Mokytojo kūrybiškumo ir aktyvumo raiška“ Jurbarko ir Kauno rajonų pradinių klasių mokytojams

 

 

Visus metus

 

Birželio mėn.

 

 

 

 

Lolita Žukauskienė

 

Zita Tytmonienė

Genovaitė Jokubauskienė

 

 

 

 

 

Būrelio pirmininkė                                                                     Lolita Žukauskienė

 

JURBARKO RAJONO PRADINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO NARIŲ SĄRAŠAS

 


 

Vardas, pavardė

Įstaiga/mokykla

Kontaktai (e-paštas, telefonas)

1.

Kuratorė

Zita Tytmonienė

(vyriausioji specialistė)

Jurbarko rajono Švietimo skyrius

z.tytmoniene@jurbarkas.lt 

8-447-70193

2.

Pirmininkė

Lolita Žukauskienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

zukauskiene3@gmail.com

8-699-94177

3.

Pavaduotoja

Rasvita Danaitienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Skirsnemunės J. Baltrušičio pagrindinė mokykla

rasvitada@gmail.com

8-616-94115

4.

Sekretorė

Genovaitė Jokubauskienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

genovaite20@gmail.com

8-656-65184

 

5.

Bronė Jašinskienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

brone.jasinskiene@gmail.com

8-612-67847

6.

Angelė Jurkevičienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

angelejur@gmail.com

8-610-22483

7.

Liolė Kažerskienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

liolitukas@gmail.com

8-681-46675

8.

Laimutė Matukaitienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

laimatukaitiene@gmail.com

8-605-83087

9.

Lilija Stakauskienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

lilija.st@gmail.com

8-674-36847

10

Monika Buitkuvienė

(vyresnioji mokytoja)

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

mbuitkuviene@gmail.com 

8-618-44753

 

 

Parengė Lolita Žukauskienė

Jei turite naujienų, idėjų... -fotografuokite ir siųskite

mbuitkuviene@gmail.com

Mūsų svetainė bus jaukesnė! Laukiam nekantraujam!