Jurbarko rajono pradinio ugdymo metodinis būrelis

taria nuoširdžius padėkos žodžius  

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojai

Liolei Kažerskienei.


Tai Mokytoja, kuri savo mokinių neuždaro klasėje, bet atveria patirčių ir įspūdžių kupiną pažinimo kelią.

Tai Mokytoja, kuri nepaliauja dalintis savo patirtimi su kolegomis ir ne tik savo mokykloje.

Jurbarko savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė Zita Tytmonienė,

išlydėdama Liolę Kažerskienę, toliau darbuotis Klaipėdos mieste,

padėkojo už jos nuoširdų darbą ir įteikė švietimo skyriaus vedėjo padėką ir atminimo dovaną.


Nesakom sudie, sakom iki susitikimų seminaruose, konferencijose , bendruose projektuose!

Metodinio būrelio veiklos tikslas

Siekti nuolatinio pradinio ugdymo mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo proceso tobulinimo.

Metodinio būrelio veiklos uždaviniai:

1.  plėtoti pradinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi;

2.  telkti pradinio ugdymo mokytojus šalies ir regiono švietimo politikos įgyvendinimui;

3.  nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą, inicijuoti gerosios patirties sklaidą;

4.  inicijuoti ir organizuoti kitą veiklą (olimpiadas, konkursus, pažintinius renginius).

 

Jurbarko rajono mokyklų

pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio

 

VEIKLOS PLANAS

2014/2015m.m.

 

Eil

Nr

Turinys

 

Atsakingas

Vieta

Data

1.

Renginiai, konkursai :

 

 

Mokinių darbelių paroda ,,Ruduo karpiniuose“

Laimutė Matukaitienė

Smalininkų senjorų namai

Spalio mėn.

 

 4 klasės mokinių matematikos olimpiada

(mokyklinis turas)

Mokyklų administracija

Mokyklose

Sausio mėn.

 

 

4 klasės mokinių matematikos olimpiada

(rajoninis turas)

Bronė Jašinskienė

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

 

Vasario mėn.

 

 

Rajoninė pradinukų dainų šventė

 

Monika Buitkuvienė

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

 

Vasario 12d.

 

Jurbarko miesto vaikų teatrų šventė ,,Voriukas“

Ingrida Naujokaitienė

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

 

Kovo 27d

 

Ikimokyklinukų ir pradinių klasių mokinių šokių šventė

Lolita Žukauskienė

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Balandžio 23d.

 

 

Piešinių konkursas ,,Robotomanija“

 

Vilija Levgardienė

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

 

Vasario mėn.

 

Lietuvių kalbos savaitė:

  1. Diktantas – 4 klasė

 

  1. Skaitovų konkursas – 1- 4 klasės

 

Angelė Jurkevičienė

Liolė Kažerskienė,

Lilija Stakauskienė

Naujamiesčio pagrindinė mokykla

 

Kovo 17 d.

 

 

Kovo 18 d.

 

 

Rajono teatriukų šventė

Genovaitė Jokubauskienė,

Rasvita Danaitienė

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla

Balandžio mėn.

 

2.

Metodiniai užsiėmimai, seminarai, praktikumai, atviros pamokos:

 

 

Mokytojos Ritos Šulinskienės praktinės veiklos vertinimas

Lolita Žukauskienė

Naujamiesčio pagrindinė mokykla

 

Lapkričio mėn.

 

Praktikumas ,,Sceninė kultūra”

Patarimai mokytojams ruošiant mokinius skaitovų konkursams

Bronė Jašinskienė

JŠC

Lapkričio mėn.

 

Atvira integruota lietuvių k. ir pasaulio paž. pamoka(1 klasė ir priešmokyklinė grupė)

Genovaitė Jokubauskienė

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Lapkričio mėn.

 

Gerosios patirties sklaida

,,Dailės technikų pristatymas” pradinio ugdymo mokytojams.

Lektorės

V. Levgardienė, I. Naujokaitienė, J. Unguraitienė.

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Balandžio mėn.

 

Gerosios patirties sklaida

,,Standartizuoti mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankiai”

Lolita Žukauskienė

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

 

Gegužės mėn.

 

Pleneras Jurbarko ir Kauno rajonų pradinių klasių mokytojams

 

Zita

Tytmonienė

Kauno raj.

Birželio mėn.

3.

Posėdžiai veiklos organizavimo klausimais:

 

 

Posėdis dėl veiklos 2014/2015m.m. planavimo

Lolita Žukauskienė

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Rugsėjo 26d.

 

Esant reikalui

Lolita Žukauskienė

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

2-3 kartus per mokslo metus

 

 

 

Parengė būrelio pirmininkė                                                            Lolita Žukauskienė

veiklos planas 2014-2015 (1).doc
Microsoft Word Document 55.5 KB

JURBARKO RAJONO PRADINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO NARIŲ SĄRAŠAS

(koreguotas  pagal Jurbarko švietimo centro direktorės įsakymą 2015-01-13 Nr. 1-3)

 

 

 

Vardas, pavardė

Įstaiga/mokykla

Kontaktai (e-paštas, telefonas)

1.

Kuratorė

Zita Tytmonienė

(vyriausioji specialistė)

Jurbarko rajono Švietimo skyrius

z.tytmoniene@jurbarkas.lt 

8-447-70193

2.

Pirmininkė

Lolita Žukauskienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

zukauskiene3@gmail.com

8-699-94177

3.

Pavaduotoja

Rasvita Danaitienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Skirsnemunės J. Baltrušičio pagrindinė mokykla

rasvitada@gmail.com

8-616-94115

4.

Sekretorė

Genovaitė Jokubauskienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

genovaite20@gmail.com

8-656-65184

 

5.

Bronė Jašinskienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

brone.jasinskiene@gmail.com

8-612-67847

6.

Angelė Jurkevičienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

angelejur@gmail.com

8-610-22483

7.

Rita Šulinskienė

(vyresnioji

mokytoja )

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla


8.

Laimutė Matukaitienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

laimatukaitiene@gmail.com

8-605-83087

9.

Lilija Stakauskienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

lilija.st@gmail.com

8-674-36847

10

Monika Buitkuvienė

(vyresnioji mokytoja)

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

mbuitkuviene@gmail.com 

8-618-44753

 

 

Parengė Lolita Žukauskienė

Jei turite naujienų, idėjų... -fotografuokite ir siųskite

mbuitkuviene@gmail.com

Mūsų svetainė bus jaukesnė! Laukiam nekantraujam!