Pasiekimai 2012-2013 m.m.

 

 

 

 

        Gegužės 29d. Jurbarko

Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos

4b klasės mokytojai Monikai Buitkuvienei Jurbarko muzikos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė Rūta Šličkutė įteikė Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos sertifikatą, kuris įrodo, kad Jurbarko Vytuto Didžiojo pagrindinės mokyklos 4b klasei suteiktas

Dainuojančios klasės vardas

2013-03-19

 Jurbarkas

 

MOKINIŲ, DALYVAUJANČIŲ 4 KLASIŲ MOKINIŲ DIKTANTO RAŠYMO KONKURSE, SĄRAŠAS IR REZULTATAI

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Mokytojos vardas, pavardė

Mokyklos pavadinimas

Rezultatai

klaidos/

vieta

1

Dovilė Masteikaitė

Liolė Kažerskienė

Naujamiesčio pagrindinė mokykla

5 - II

2

Sandra Spaustynaitytė

Ingrida Naujokaitienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

5 - II

3

Radvilė Bendžiūtė

Janina Unguraitienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

6 - III

4

Karolina Rimkutė

Ingrida Naujokaitienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

6 - III

5

Stanaitytė Arūnė

 

Angelė Grabauskienė

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

7- pagirti

                                                                                                                                                       

 

Pilnas rezultatų sąrašas
diktantas (1).doc
Microsoft Word Document 51.0 KB

 

 

2013-03-20

 Jurbarkas

 

MOKINIŲ, DALYVAUJANČIŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ RAIŠKIOJO SKAITYMO KONKURSE, SĄRAŠAS IR REZULTATAI

 

 

Eil. Nr.

 

Mokinio vardas, pavardė

 

Klasė

 

Rengęs mokytojas

 

Kūrinio autoriaus pilnas vardas ir pavardė bei kūrinio pavadinimas

Mokyklos pavadinimas

Pastabos

 1

Viltė Strikaitė

1 kl.

Rūta Neverauskienė

Jonas Šukys. „Vėjas“

Viešvilės pagrindinė mokykla

I vieta

 2

Emilija Barčauskaitė

4 kl.

Vaidutė Kazakevičienė

Janina Degutytė

„Pasaka be galo“

Eržvilko gimnazija

I vieta

 3

Gabija Eicheltaitė

4 kl.

Regina Abromikienė

 

Nijolė Morkūnaitė „Lenktynės“

Jurbarkų darželis-mokykla

II vieta

 4

Linas Venckus

1 kl.

Lina Trumpaitytė

Vytautas Račickas

,,Šokoladas  iki   pirmadienio“

Vadžgirio pagrindinė mokykla

II vieta

 5

Rimantė Štulaitė

4 kl.  Virginija Majauskienė Jono Endrijaičio  "Sraigės namas" Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla II vieta

 6

Skaistė Liubancaitė

2 kl. Danutė strumilienė

Petronėlė Banaitienė

„Miško mokykla“

Eržvilko gimnazija III vieta

 7

Rugilė Kriščiukaitytė

4a

Liolė Kažerskienė

Justinas Marcinkevičius

„Greitoji pagalba“

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

III vieta

 8

Eglė Liubancaitė

4 kl.

Vaidutė Kazakevičienė

Juozas Erlickas

„Raidės pabėgėlės“

 

Jurbarko rajono Eržvilko gimnazija mokykla

III vieta

 9

Austėja Lepikaitė

4 kl.

Ingrida Parnarauskienė

Janina Degutytė „Laivas raudonburis“

Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

Pagirti

 9

Marius Aksionovas

1b

Odeta Martinkevičienė

Martynas Vainilaitis „Vyturių vainikas“

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Pagirti

 11

Navickas Augustinas

3 kl.

Genovaitė Jokubauskienė

Birutė Lenktytė eilėraštis „Šaltas rytas".

 

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Pagirti

 12

Stasiulytė Rimgailė

2 kl.

Birutė Gustaitienė.

Janina Degutytė ,,Šimtas upeliukų"

 

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Pagirti

 13

Kamilė Eizaitė

4a

Liolė Kažerskienė

Violeta Palčinskaitė

„Buvo boba Vilniuj“

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Pagirti

 14

Ignas Šiaulinskas

3 kl

Kristina Budriuvienė

Lietuvių sakmė. „Sidabrinis kalnas“

 

Viešvilės pagrindinė mokykla

Pagirti

 15

Agnė Bartuševičiūtė

3 kl.

Dalė Vasiliauskienė

Zenė Sadauskaitė „Pasaka vaivorykštės dydžio“.

Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinė mokykla

Pagirti

 

Bendras sąrašas
skaitovai.doc
Microsoft Word Document 83.5 KB

"Svečiuose lietuvių pasaka"

RAJONINIO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO

,,SVEČIUOSE LIETUVIŲ PASAKA

 

NUGALĖTOJAI

JURBARKO ,, ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLA

 

I vieta – LIEPA PETRUŠAITYTĖ ,, JAUČIO TROBELĖ“

II – LUKAS BALŠAITIS   ,, KADA GALI VALGYTI“

III – MILETA LAURINAITYTĖ ,, SENELIAI IR PUPELĖS“

III - JONAS NEVERAUSKAS ,, BARAVYKO PIRŠLYBOS“

III. - ,,OBUOLIUKŲ“ kolektyvas ,, 12 BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSTANČIŲ“

 

ANTROKAI

I vieta – FAUSTA ŽAKEVIČIŪTĖ ,,AUKSASPALVIS IR AUKSAŽVAIGŽDĖ“ Jurbarko    Naujamiesčio pagr. m-kla

II – MATAS JOKIMAITIS ,,RAGANA IR GRIAUSTINIS“ Vytauto Didžiojo pagr. m-kla

III – RIMGAILĖ STASIULYTĖ ,,EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ Jurbarko r. Antano ir Jono

                                                                                                                 Juškų gimnazija

III - EDVINAS BESSARABAS ,,SNIEGUOLĖ IR NYKŠTUKAS“ Vytauto Didžiojo pagr. m-kla

III - IEVA ANTANAITYTĖ ,,VIŠTELĖ IR GAIDELIS“ Vytauto Didžiojo pagr. m-kla

 

TREČIOKAI

I vieta –  AISTĖ DIRDAITĖ ,,EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ Vytauto Didžiojo pagr. m-kla

II – DOVYDAS ŽEMAITAITIS ,,SENELĖS PASAKA“ Jurbarko Naujamiesčio pagr. m-kla

III -SIMA KLIORIKAITYTĖ ,,LAPĖS ROGUTĖS“ Vytauto Didžiojo pagr. m-kla

III– HAROLDAS KULIEŠIUS ,,JŪRATĖ IR KASTYTIS“ Jurbarko Naujamiesčio pagr. m-kla

III - AUSTĖJA KNAPKYTĖ ,,EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ Vytauto Didžiojo pagr. m-kla

 

KETVIRTOKAI

I vieta – BARBORA JOCIUTĖ ,,SENELĖS PASAKA“ Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-kla

II – LUKAS TURAUSKAS ,,DEVYNIABROLĖ“    Jurbarko Naujamiesčio pagr. m-kla

III - AUGUSTĖ VASILIAUSKAITĖ ,,AUKSO OBELIS“ Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-kla

III – EDVINAS KRIŠČIŪNAS ,,JAUČIO TROBELĖ“  Jurbarko Naujamiesčio pagr. m-kla

III – DOMINYKAS REMEIKA ,,AŠ PATS“ Jurbarko r. Antano ir Jono Juškų gimnazija

Dėkojame

Jurbarko ,, Ąžuoliuko“ mokyklos auklėtojoms-J. Gėdminaitei, R. Sakalauskienei, R. Mankuvienei, V. Petraitienei, D. Meškauskienei, I. Vaitiekienei, I. Krikštanienei, S. Zdanavičienei, R. Grygelytei, R. Šauklienei, L. Stankūnienei, S. Mažeikienei, A. Skužinskienei, J. Kucinienei, V. Milkuvienei.

Jurbarko r. Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokytojoms-D. Stankūnienei,

B. Gustaitienei.

Jurbarko Naujamiesčio pagr. mokyklos mokytojoms-R. Šulinskienei, A. Dambrauskienei,

R. Urbutienei, L. Stakauskienei, L. Kažerskienei.

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. mokyklos mokytojoms-M. Buitkuvienei, I. Dumašienei,

L. Žukauskienei, Z. Ambrakaitienei.

 

   Organizatorės-Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. mokyklos mokytojos-J. Unguraitienė

                                         G. Mencienė, V. Levgardienė.

2013-03-13

 

  4 KLASĖS MOKINIŲ

MATEMATIKOS OLIMPIADOS DALYVIŲ REZULTATAI

 

PRIZINIŲ VIETŲ LAIMĖTOJAI BUS APDOVANOTI

KOVO 19 DIENĄ PRIEŠ DIKTANTO KONKURSĄ . 

 

 

2013 -03-05

 Jurbarkas

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Mokinio vardas, pavardė

 Mokytojo vardas pavardė

 Pastabos

1.

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Laurynas Mickus

Daiva Stankūnienė

14,5

2.

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Rytis Ramonas

Daiva Stankūnienė

34

3.

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Gvidas Vaičiuška

Daiva Stankūnienė

17

4.

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Nojus Gegužis

Liolė Kažerskienė

19,5

 

5.

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla 

Gabrielė Tirlikaitė

 Liolė Kažerskienė

27

6.

Viešvilės pagrindinė mokykla

Urtė Strikaitė.

 

Danutė Daunorienė

14

7.

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Arūnė Stanaitytė

 

Angelė Grabauskienė

25

8.

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Barbora Jociutė

Janina Unguraitienė

29

9.

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Paulina Vilkenytė

Ingrida Naujokaitienė

27,5

10.

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Sandra Spaustynaitytė

Ingrida Naujokaitienė

24

11.

Eržvilko gimnazija

Simonas Gerulis

Vaidutė Kazakevičienė

23

12.

Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

Toma Simanavičiūtė

Ingrida Parnarauskienė

14,5

13.

Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

Lukas Barčas

Ingrida Parnarauskienė

10,5

14.

Eržvilko gimnazija

Emilija Barčauskaitė

Vaidutė Kazakevičienė

nedalyvavo

 

Komisijos pirmininkė                                                              Zita Tytmonienė

Narės:                                                                                                Rasvita Danaitienė

Bronė Jašinskienė

Genovaitė Jokūbaitienė

Laimutė Matukaitienė

Lilija Stakauskienė

Lolita Žukauskienė

 

 

Matematikos olimpiados rezultatai
dalyviu sarasas.doc
Microsoft Word Document 43.5 KB

Sveikiname Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoją Ritą Šulinskienę laimėjusią konkurso „Kuriame ir dalinamės“ paskatinamąjį prizą už kompiuterinę

 

 

Mokytoja Rita Šulinskienė dalyvavo respublikiniame kompiuterinių kūrybinių darbų konkurse „Kuriame ir dalinamės“ pagal projektą  „Informacinių komunikacinių technologijų taikymas inkliuziniame ugdyme“. Šio konkurso tikslas – plėtoti ir skleisti IKT taikymo gerąją patirtį, žinias ir idėjas. Šiam konkursui pateikė pačios kurtą interaktyvią mokomąją priemonę „Žaidžiame ir mokomės“.

Konkurse dalyvavusios priemonės buvo vertinamos pagal šiuos kriterijus:

Kompiuterinio kūrybinio darbo turinys (idėjos originalumas, inovatyvumas).

Kūrybinio darbo kokybė (jo vaizdumas, įtaigumas, informacinių technologijų panaudos kokybė).

Priemonės lankstumas (galimybė lanksčiai pritaikyti skirtingiems mokinių poreikiams ir galimybėms; dirbti individualiai, grupėje ir pan.) .

 

 

 Komisija (pirmininkas - Egidijus Elijošius; Nariai: Renata Geležinienė, Rita Melienė, Laimonas Dirmeikis, Ilona Grinkevičienė, Atena Žymantienė, Asta Kairienė) apibendrinusi balsavimo internete, ekspertinio vertinimo ir komisijos narių vertinimų rezultatus, išrinko šiuos nugalėtojus:

• 1 grupė – specialistai (pedagogai, darbuotojai, studentai), kuriantys specializuotus žiniatinklius Internete:

Nugalėtojas - Vidutė Zubrienė, Varėnos ,,Ryto" progimnazijos logopedė, specialioji pedagogė. Kūrinio pavadinimas: www.logopedas.puslapiai.lt

Paskatinamasis prizas - Audronė Neniškytė, Mažeikių r. PPT, Mažeikių specialioji mokyklos logopedė. Interneto svetainė „Mokytis kalbėti padeda kompiuteris"www.elogopedas.lt

• 2 grupė – specialistai (pedagogai, darbuotojai, studentai), kuriantys specializuotas priemones (pvz.: Prezi, MS PowerPoint, Libre Office Impress ar pan. formatu):

Nugalėtojas - Galina Danilienė, Lina Dievaitytė, Sonata Riaukienė – logopedės. Kompiuterinė ugdymo priemonė ,,Reksas ir Murkis pažįsta pasaulį".

Paskatinamasis prizas - Rita Šulinskienė, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja. Kompiuterinė ugdymo priemonė „Žaidžiame ir mokomės".

Paskatinamasis prizas - Jovita Kondratavičienė, Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinė mokyklos logopedė. Žaidimas „Traukinukas" garsų [l] ir [r] diferencijavimui.

Paskatinamasis prizas - Aušra Bielskienė, Šiaulių Jovaro progimnazijos mokytoja. „Dingę giminaičiai" (programa interaktyviai SMART lentai: Smart Notebook 11). Už inovatyvumą...

• 3 grupė – specialistai (pedagogai, darbuotojai, studentai), kuriantys video mokomąją medžiagą:

Nugalėtojas - Tatjana Borisevičienė, Kužių vidurinė mokyklos specialioji pedagogė. Video mokomoji medžiaga „Priešdėlių vediniai" („Maša ir lokys")

 

Nugalėtojams skiriama 600 Lt premija (sutartis priemonės naudojimo rekomendacijai),skatinamieji prizai – 300 Lt (sutartis priemonės naudojimo rekomendacijai) arba nemokama priemonių leidyba su rekomendacijomis.

 

Projekto „Testų sistema  www.testai.tinklas.lt  kūrybingiems mokytojams“

nugalėtojai: 

 

Petras Gedvilas, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

Rūta Sodienė, Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla

Genovaitė Rubikienė, Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinė mokykla

Rita Barysienė, Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla

Rita Šulinskienė, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Dainora Biliūnaitė, Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija

Kristina Ražanienė, Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

Nomeda Zdanienė, Vilniaus Žirmūnų gimnazija

Loreta Lauciūtė, Aukštelkės pagrindinė mokykla

 

Nugalėtojams skiriama:

  • iki 2013-06-30 nemokamai (paslauga „be apribojimų“) naudotis testų kūrimo sistema svetainėje www.testai.tinklas.lt
  • nemokamai dalyvauti nuotoliniame kurse „Mokomųjų priemonių kūrimas ir praktinis panaudojimas pamokose“, kuris vyks svetainėje gruodžio 10 d. – gruodžio 21d. www.mokytoju.tinklas.lt

 

Aplankykite mokytojos Ritos svetainę ir pasidairykim į puikiai sukurtus interaktyvius testus http://pradinukas.jimdo.com/ikt-mano-pamokose/ 

2012 m. Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių

mokinių kvadrato varžybos

(įvyko 2012 m. spalio 25 d.)

Vieta

Mokykla

Mokytojai

I

Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinė mokykla

Kęstutis Mišeika

II

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Žilvinas Stankūnas, Daiva Stankūnienė

III

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Laimutė Stanienė

 

Rudenėlio vitaminai

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 2b kl. mokinės Fausta Žakevičiūtė ir Monika Dobilaitė (vyr. mokytoja Rita Šulinskienė) tapo nugalėtojomis Respublikiniame vaikų piešinių ir kompiuterinės grafikos konkurse „Rudenėlio vitaminai“, kuris vyko 2012 m. lapkričio mėn.

Monika su savo piešiniu tapo nugalėtoja Vitamino A nominacijoje. Fausta su kompiuteriniu piešiniu tapo nugalėtoja imunitetą stiprinančių vitaminių nominacijoje.

Jei turite naujienų, idėjų... -fotografuokite ir siųskite

mbuitkuviene@gmail.com

Mūsų svetainė bus jaukesnė! Laukiam nekantraujam!