Pasiekimai 2014-2015 m.m.

JURBARKO RAJONO IKIMOKYKLINUKŲ IR

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO

 

,, ROBOTOMANIJA“

 

NUGALĖTOJAI

 

Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai

  

I vieta – Jurbarko vaikų lopšelis – darželis ,,Nykštukas“,  Antarė-Lukrecija Rimkutė (auklėt. E. Tutorienė)

II vieta – Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokykla, Kamilė Svinkūnaitė (auklėt. I.  Vaitiekienė ir I. Krikštanienė)

IIIvieta - Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokykla, Ainis Blažaitis (auklėt. A. Skužinskienė)

 

Paskatinamoji -

Jurbarko vaikų lopšelis – darželis ,,Nykštukas“, Augustė Masaitytė (auklėt. N. Mačiulienė)

1 -  klasiai

 

I vieta - Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, Vidmantė Letukaitė  (mokyt. G. Jokubauskienė)

II vieta -  Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-kla,  Saulė Griškutė (mokyt. L. Žukauskienė)

III vieta  -  Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-kla,  Liepa Pociūtė (mokyt. V. Levgardienė)

 

Paskatinamoji - Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, Karolis Krasinskas (mokyt. G. Jokubauskienė)

 

2 -  klasiai

 

I vieta - Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-kla, Orijana Noreikaitė (mokyt. M. Buitkuvienė)

IIvieta - Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-kla, Vakarė Pinaitytė (mokyt. J. Unguraitienė)

III vieta - Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-kla, Lukas Norkus (mokyt. M. Buitkuvienė)

 

Paskatinamoji – Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-kla, Domas Knašys (mokyt. I. Naujokaitienė)

 

3  - klasiai

 

I vieta - Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-kla, Pijus Greičius (mokyt. K. Petkuvienė)

II vieta - Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, Remigijus Povilaitis ( mokyt. D. Jurevičienė)

III vieta – Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus pagr. m-kla, Eva Marmaitė (mokyt. D. Nekriošienė)

 

Paskatinamoji

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-kla, Sidas Paulaitis (mokyt. K. Petkuvienė)

 

4 - klasiai

 

I vieta -  Jurbarko r. Girdžių pagr. m-kla, Milda Plikusaitė (mokyt. V. Pinaitienė)

II vieta – Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagr. m-kla, Laura Marija Semenavičiūtė (mokyt. A. Klimaitienė) 

III vieta -  Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, Nedas Klemauskas (mokyt. B. Gustaitienė)

 

 

Paskatinamoji – Jurbarko r. Raudonės pagr. m-kla, Deividas Čelkis (mokyt. L. Pocienė)

 

 

Dėkojame:

Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,, Nykštukas“ pedagogėms  G. Totoraitienei, E. Tutorienei, N. Mačiulienei, L. Nagrockienei, I. Zabliauskienei, D. Vabalienei, A.  Bardauskienei.

Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos pedagogėms A. Skužinskienei, D. Meškauskienei, L. Stankūnienei, I. Vaitiekienei, I. Krikštanienei, J. Kucinienei, V. Milkuvienei.

Jurbarko r. Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagr. m-klos mokyt. G. Statkuvienei.

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagr. m-klos mokyt. A. Klimaitienei.

Jurbarko r. Girdžių pagr. m-klos mokyt. V. Pinaitienei, O. Kimutienei, I. Pikčiūnienei.

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus pagr. m-klos mokyt. D. Nekriošienei.

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokyt. B. Gustaitienei, D. Jurevičienei, G. Jokubauskienei, D. Stankūnienei.

Jurbarko r. Raudonės pagr. m-klos mokyt. L. Pocienei.

Jurbarko Naujamiesčio pagr. m-klos mokyt. L. Stakauskienei, L. Icikevičienei.

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-klos mokyt.  L. Žukauskienei, I. Naujokaitienei, M. Buitkuvienei, K. Petkuvienei, E. Bakšienei, B. Jašinskienei.

 

Organizatorės Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-klos mokyt. J. Unguraitienė, G. Mencienė, V. Levgardienė

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ  MENINIO SKAITYMO KONKURSO REZULTATAI

Mokinio vardas, pavardė

kl.

Mokytojo vardas, pavardė

Mokyklos pavadinimas

Kūriniai

Pastabos

Viltė Totilaitė

1

Rita Urbutienė

Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Danutė Jovaišienė „Mano gimtinė“

Paskatinti

Armonas Stulginskas

1

Aušra Ališauskienė

Jurbarkų darželis-mokykla

Kęstutis Bleikaitis  „Spalvos“

Paskatinti

Kamilė Greičiūtė

1

Vilija Levgardienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Aldona Puišytė „Lietuva“

Paskatinti

Karolina Lukaitė

2

Ilona Mockaitienė

Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Ramutė Skučaitė „Apie namelį“

Paskatinti

Mėja Medžiaušytė

2

Daiva Stankūnienė

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Jadvyga Godunavičienė

„Mano tėviškėlė“

Paskatinti

Alvyda Steponavičiūtė

2

Daiva Stankūnienė

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Jadvyga Godunavičienė

„Mylim Lietuvą Tėvynę“

 

Paskatinti

Vakarė Pinaitytė

2

Janina Unguraitienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Anzelmas Matutis „Panorama“

Paskatinti

Austėja Dovidaitytė

2

Jolita Žičiūtė

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla

Kosto Kubilinsko ,,Pumpurėlių sprogimas",

Paskatinti

Liucija Lukošiūtė

2

Virginija Stoškienė.

Vadžgirio pagrindinė mokykla

Joana Danutė Žilaitytė,  pasaka „Pelkių žolės“, iš knygos „Balta gėlė“.

Paskatinti

Neda Kvietkutė,

2

 Danutė Daunorienė

 

Viešvilės pagrindinė mokykla

Romas Sadauskas. Kaip mokytis abėcėlės?

Paskatinti

Kornelija Buchalcaitė

4

Zita Ambrakaitienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Bernardas Brazdžionis

„Lietuvos vardas“

Paskatinti

Ugnė Čiauškaitė

3

Kristina Petkuvienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

 Vilius Baltrėnas „Tai mano Lietuva“

II vieta

Tadas Četkauskas

 

4

Rita Bartkaitienė

Jurbarkų darželis-mokykla

Jonas Aistis „Nemuno legenda“

III vieta

Armandas Skara

3

Elena Bakšienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Vytautas Račickas Ištrauka iš  knygos  „Lietuviška kepurė“

I vieta

Skaistė Liubancaitė

4

Danutė Strumilienė

Eržvilko gimnazija

Bernardas Brazdžionis

“Tėviškės dūmai“

II vieta

Marius Aksionovas

3

Odeta Martinkevičienė

Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Janina Degutytė „Pienės pūkas“

paskatinti

Viltė Strikaitė

3

Rūta Neverauskienė

Viešvilės pagrindinė mokykla

Vytautė Žilinskaitė. „Sniego senis ir bala“

paskatinti

Emilija Klimaitė

4

Eglė Juškaitienė

Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Juozas Erlickas „Peizažas su beržais“

III vieta


Pastaba: I-II klasių mokinių grupėje nebuvo skirtos vietos, nes mokiniai skaitė kūrinius, kurie neatitiko konkurso nuostatuose nurodytos temos. 


ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMAS
Men++sk++konk++rezult+is+.doc
Microsoft Word Document 437.5 KB

KETVIRTOS KLASĖS  MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS DIKTANTO RAŠYMO KONKURSO REZULTATAI


Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Mokytojo vardas, pavardė

Mokyklos pavadinimas

 

1.

Erika Štulaitė

Ilona Ruškytė

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

5

III vieta

2.

Paulius Jonaitis

Ilona Ruškytė

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

11

3.

Palmyra Malinauskaite

Audrone Klimaitiene

Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

6

4.

Evelina Steponkute

Audrone Klimaitiene

Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

8

5.

Ariana Leonavičiūtė

Laimutė Matukaitienė

Smalinikų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

10

6.

Gytis Karvelis

Laimutė Matukaitienė

Smalinikų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

6

7.

Gabija Buitkutė

Danutė Strumilienė

Eržvilko gimnazija

25

8.

Skaistė Liubancaitė

Danutė Strumilienė

Eržvilko gimnazija

13

9.

Dovilė Masiulytė

Danutė Strumilienė

Eržvilko gimnazija

27

10.

 Ingai Laiconaitei

Liutauras Žilevičius

Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinė mokykla

7

11.

Augustinas Davidavičius

Rita Bartkaitienė

Jurbarkų darželis-mokykla

7

12.

Gilbertas Mickevičius

Airina Stasaitienė

Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinė mokykla

9

13.

Gustė Onusaitytė

Rita Šulinskienė

Naujamiesčio pagrindinė mokykla

11

14.

Emilija Klimaitė

Eglė Juškaitienė

Naujamiesčio pagrindinė mokykla

10

15.

Kajus Kuncaitis

Eglė Juškaitienė

Naujamiesčio pagrindinė mokykla

6

16.

Julija Jaseliūnaitė

Vitalija Pesienė

Juodaičių pagrindinė mokykla

7

17.

Simona Gotautaitė

Gailutė Mencienė

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

4

II vieta

18.

Šarūnas Žibutis

Zita Ambrakaitienė

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

8

19.

Deimantė Klasauskaitė

Vilma Baltutienė

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla

9

20.

Smiltė Bendziūtė

Vilma Baltutienė

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla

4

II vieta

21.

Armanda Urpšaitė

Aldona Šiaulinskienė.

Viešvilės pagrindinė mokykla

9

22.

Augustė Šiplaitė

Virginija Pinaitienė

Girdžių pagrindinė mokykla

6

23.

Eva Bataitytė

Virginija Pinaitienė

Girdžių pagrindinė mokykla

6

ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMAS
ketvirtoku diktanto rezultatai.doc
Microsoft Word Document 433.0 KB

           ,,Tautosakos malūne – 2015“

                 Kauno tautinės kultūros centras jau trečius metus iš eilės  rengia  respublikines varžytuves ,,Tautosakos malūnas“ . Šie metai paskelbti etnografinių regionų metais,  tad šių  metų tema:,,Rylio rageliais rylio”. Šauniai nusiteikusių mokinių laukė draugiška varžytuvių vertinimo komisija, kuri išrinko pačias kūrybingiausias komandas bei jas apdovanojo.

            Mūsų, Raudonės pagrindinės mokyklos ketvirtokų komanda: Emilija Siaurusaitytė, Aurimas Čižikas, Milda Dosinaitė, Aurimas Vinslauskas, Svajūnas Vinkšnaitis ir mokytoja Loreta Pocienė. Į šias varžytuves vasario 24d. vykome jau antrus metus iš eilės. Namų darbas buvo paruošti programėlę, kuri atspindėtų pasirinktą regioną, mes pasirinkome Suvalkiją. Renginio vedėja, šeimininkėlė, kiekvienai komandai skyrė įvairiausias užduotis: tai ir minklės, ir mįslės. Na, o praktinė užduotėlė, kuriai atlikti buvo skirta dešimt minučių, išties pasirodė   įdomi, reikėjo sukurti iš duotų priemonių įvairiausius žaislus, kuriais to meto vaikai žaisdavo. Visi buvome  nusiteikę linksmai, vaikai draugiški, tad net nepastebėjome kaip prabėgo dvi varžytuvių valandos.

             Komisija išėjo pasitarti, susumuoti rezultatus, o mes likome klausytis koncerto. Nerimavome. Štai ir pasirodė komisija, prasidėjo apdovanojimai. Mes, Raudoniškiai, laimėjome antrąją vietą. Jautėmės fantastiškai. Atsisveikinome ir tarėme: ,,Iki kito karto“.

 

                Raudonės pagrindinės mokyklos ketvirtokė Emilija Siaurusaitytė

SVEIKINAME!

Kajus Kuncaitis                    

Eglė Juškaitienė

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla    

 I vieta

Gabrielė Bartkutė

Bronė Jašinskienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

II vieta

Evaldas Kapčinskas

Airina Stasaitienė

Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinė mokykla

II vieta

Deimantė Klasauskaitė

Vilma Baltutienė

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla

III vieta

Arnas Šniokaitis

Laimutė Matukaitienė

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

III vieta

Smiltė Bendziūtė

Vilma Baltutienė

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla

Pagirti

Augustinas Davidavičius

Rita Bartkaitienė

Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla

Pagirti

Matas Jokimaitis

Gailutė Mencienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Pagirti

Šarūnas Žibutis

Zita Ambrakaitienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Pagirti

4 KLASĖS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADA

Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Mokytojo vardas, pavardė

Mokyklos pavadinimas

 

 

1.

Eva Bataitytė

Virginija Pinaitienė

Girdžių pagrindinė mokykla

12

 

2.

Titas Barčas

Virginija Pinaitienė

Girdžių pagrindinė mokykla

6

 

3.

Smiltė Bendziūtė

Vilma Baltutienė

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla

24

Pagirti

4.

Deimantė Klasauskaitė

Vilma Baltutienė

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla

25

III

5.

Evelina Gudžiūnaitė

Birutė Gustaitienė

Veliuonos Antano ir Jono Juškų pagrindinė mokykla

7

 

6.

Erikas Matulaitie

Ilona Ruškytė

 Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

11

 

7.

Aurimas Čižikas

Loreta Pocienė

 Raudonės pagrindinė mokykla

-

 

8.

Augustinas Davidavičius

Rita Bartkaitienė

Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla

22

Pagirti

9.

Erikas Puidokas

Rita Bartkaitienė

Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla

-

 

10.

Gabrielė Bartkutė

Bronė Jašinskienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

26

II

11.

Matas Jokimaitis

Gailutė Mencienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

23

Pagirti

12.

Šarūnas Žibutis

Zita Ambrakaitienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

23

Pagirti

13.

Skaistė Liubancaitė

Danutė Strumilienė

Eržvilko gimnazija

19

 

14.

Gabija Buitkutė

Danutė Strumilienė

Eržvilko gimnazija

11

 

15.

Gytis Karvelis

Laimutė Matukaitienė

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

13

 

16.

Arnas Šniokaitis

Laimutė Matukaitienė

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

25

III

17.

Kajus Kuncaitis

Eglė Juškaitienė

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

27

I

18.

Gustas Stanaitis

Eglė Juškaitienė

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

12

 

19.

Paulius Špigelskis

Rita Šulinskienė

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

17

 

20.

Armanda Urpšaitė

Aldona Šiaulinskienė

Viešvilės pagrindinė mokykla

6

 

21.

Evaldas Kapčinskas

Airina Stasaitienė

Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinė mokykla

26

II

22.

Palmira Malinauskaitė

Audronė Klimaitienė

Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

13

 

          Sausio 9 dieną V. Grybo memorialiniame  muziejuje vyko konkurso


,,Neša žinią angelai"

dalyvių apdovanojimai.

Pradinio ugdymo  mokinių tarpe pirmąją vietą laimėjo

Raudonė pagrindinės mokyklos ketvirtokė Emilija Siaurusaitytė

(mokytoja Loreta Pocienė).

Taipogi jai atiteko specialusis leidyklos ,,Ozonas" įsteigtas prizas Žaliasis diplomas.


Sveikiname ir džiaugiamės kartu  su ja!


Jei turite naujienų, idėjų... -fotografuokite ir siųskite

mbuitkuviene@gmail.com

Mūsų svetainė bus jaukesnė! Laukiam nekantraujam!