Piešinių konkurso "Rojaus paukščiai" rezultatai

 

DARŽELINUKAI

I vieta  -Jonė Štreimikytė    l.-d. ,,Nykštukas“   -Dalia Balčiuvienė

II    -Meda Zabilavičiūtė  l.-d. ,,Nykštukas“- Dalia Balčiuvienė

III   -Emilija Sereičikaitė  ,,Ąžuoliuko“ mokykla – Albina Skužinskienė

PASKAT. -Ema Račaitė i. D. ,,Nykštukas“ –Dalia Balčiuvienė

PIRMOKAI

I vieta -Saulė Greičiūtė 1akl. Naujamiesčio pagr. m-kla, mokyt. Eglė Juškaitienė

II-Emilija Jonikaitė      Jurbarko raj.Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimn., mokyt. Loreta Pocienė

III  -Matas Simonavičius  Naujamiesčio pagr. m-kla, mokyt Eglė Juškaitienė

PASKAT. –Antarė Lukrecija Rimkutė  Vytauto  Didžiojo pagr. m-kla,  mokyt. Gailutė Mencienė

ANTROKAI

I vieta   -Vidmantė LetukaitėJubarkoraj.Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimn., mokyt. Genovaitė Jokubauskienė

II - Saulė Griškutė   Vytauto Didžiojo pagr. m-kla, mokyt.Lolita Žukauskienė

III -Kamilė Budrikaitė, Deimantė Kriaučiūnaitė   Vytauto Didžiojo pagr. m-kla, mokyt. Lijana Kriaučiūnienė

PASKAT.-Gabija Gerulaitytė  Jurbarko raj.Veliuonos Antano ir Jono Juškų  gimn., mokyt. Genovaitė Jokubauskienė

TREČIOKAI

I vieta   - Mėja Medžiaušytė    Jurbarko raj.Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimn., mokyt. Daiva Stankūnienė

II  - Klaudijus Paulius Navickas  Vytauto Didžiojo pagr. m-kla,mokyt. Vaida Micevičienė

III  -Arnas Pikčiūnas      Vytauto Didžiojo pagr. m-kla,mokyt. Janina Unguraitienė

PASKAT. Emilija Venskytė  Naujamiesčio pagr. m-kla, mokyt. Ilona Mockaitienė

KETVIRTOKAI

I vieta   - Meda Sinkutė   Vytauto Didžiojo pagr. m-kla, mokyt. Kristina Petkuvienė

II    - Sandra Vinkšnaitytė  Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimn., mokyt. Daiva Jurevičienė

III  - Simona Zobielaitytė  Seredžiaus St.Šimkaus mokykla-daugiafunkcinis centras,mokyt.Dalia Nekriošienė

PASKAT. Ugnė Rauzaitė   Vytauto Didžiojo pagr. m-kla,mokyt. Elena Bakšienė             

                 

 

       Nuoširdžiai dėkojame Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ auklėtojai D. Balčiuvienei,  ,,Ąžuoliuko“ mokyklos  auklėtojoms- A, Skužinskienei, I. Vaitiekienei, D. Meškauskienei, L. Stankūnienei. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcinio centro  mokytojai D. Nekriošienei. Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojoms- E. Juškaitienei, V. Šimaitienei, L. Stakauskienei, L. Undraitienei, R. Urbutienei, I. Naujokaitienei, I. Mockaitienei, L. Icikevičienei. Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos mokytojoms- Z. Ambrakaitienei, G. Mencienei, L. Kriaučiūnienei, L. Žukauskienei, M. Buitkuvienei, V. Micevičienei, E. Bakšienei, K. Petkuvienei, paskatinusioms mokinius dalyvauti rajoniniame ikimokyklinio ir pradinių klasių mokinių piešinių konkurse ,,Rojaus paukščiai“.

 

Šveitimo skyriaus įsakymas dėl apdovanojimo.

 

Paroda vyksta Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje.

Nugalėtojų darbai ,gegužės 27d.-birželio 10d., bus eksponuojami Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

Organizatorius

 

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

 

Sveikiname piešinių konkurso "Vabaliukai" vabalai" nugalėtojus!

Plačiau skyrelyje PASIEKIMAI 

 

GALERIJA

Jei turite naujienų, idėjų... -fotografuokite ir siųskite

mbuitkuviene@gmail.com

Mūsų svetainė bus jaukesnė! Laukiam nekantraujam!