Piešinių konkurso "Rojaus paukščiai" rezultatai

 

DARŽELINUKAI

I vieta  -Jonė Štreimikytė    l.-d. ,,Nykštukas“   -Dalia Balčiuvienė

II    -Meda Zabilavičiūtė  l.-d. ,,Nykštukas“- Dalia Balčiuvienė

III   -Emilija Sereičikaitė  ,,Ąžuoliuko“ mokykla – Albina Skužinskienė

PASKAT. -Ema Račaitė i. D. ,,Nykštukas“ –Dalia Balčiuvienė

PIRMOKAI

I vieta -Saulė Greičiūtė 1akl. Naujamiesčio pagr. m-kla, mokyt. Eglė Juškaitienė

II-Emilija Jonikaitė      Jurbarko raj.Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimn., mokyt. Loreta Pocienė

III  -Matas Simonavičius  Naujamiesčio pagr. m-kla, mokyt Eglė Juškaitienė

PASKAT. –Antarė Lukrecija Rimkutė  Vytauto  Didžiojo pagr. m-kla,  mokyt. Gailutė Mencienė

ANTROKAI

I vieta   -Vidmantė LetukaitėJubarkoraj.Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimn., mokyt. Genovaitė Jokubauskienė

II - Saulė Griškutė   Vytauto Didžiojo pagr. m-kla, mokyt.Lolita Žukauskienė

III -Kamilė Budrikaitė, Deimantė Kriaučiūnaitė   Vytauto Didžiojo pagr. m-kla, mokyt. Lijana Kriaučiūnienė

PASKAT.-Gabija Gerulaitytė  Jurbarko raj.Veliuonos Antano ir Jono Juškų  gimn., mokyt. Genovaitė Jokubauskienė

TREČIOKAI

I vieta   - Mėja Medžiaušytė    Jurbarko raj.Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimn., mokyt. Daiva Stankūnienė

II  - Klaudijus Paulius Navickas  Vytauto Didžiojo pagr. m-kla,mokyt. Vaida Micevičienė

III  -Arnas Pikčiūnas      Vytauto Didžiojo pagr. m-kla,mokyt. Janina Unguraitienė

PASKAT. Emilija Venskytė  Naujamiesčio pagr. m-kla, mokyt. Ilona Mockaitienė

KETVIRTOKAI

I vieta   - Meda Sinkutė   Vytauto Didžiojo pagr. m-kla, mokyt. Kristina Petkuvienė

II    - Sandra Vinkšnaitytė  Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimn., mokyt. Daiva Jurevičienė

III  - Simona Zobielaitytė  Seredžiaus St.Šimkaus mokykla-daugiafunkcinis centras,mokyt.Dalia Nekriošienė

PASKAT. Ugnė Rauzaitė   Vytauto Didžiojo pagr. m-kla,mokyt. Elena Bakšienė             

                 

 

       Nuoširdžiai dėkojame Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ auklėtojai D. Balčiuvienei,  ,,Ąžuoliuko“ mokyklos  auklėtojoms- A, Skužinskienei, I. Vaitiekienei, D. Meškauskienei, L. Stankūnienei. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcinio centro  mokytojai D. Nekriošienei. Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojoms- E. Juškaitienei, V. Šimaitienei, L. Stakauskienei, L. Undraitienei, R. Urbutienei, I. Naujokaitienei, I. Mockaitienei, L. Icikevičienei. Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos mokytojoms- Z. Ambrakaitienei, G. Mencienei, L. Kriaučiūnienei, L. Žukauskienei, M. Buitkuvienei, V. Micevičienei, E. Bakšienei, K. Petkuvienei, paskatinusioms mokinius dalyvauti rajoniniame ikimokyklinio ir pradinių klasių mokinių piešinių konkurse ,,Rojaus paukščiai“.

 

Šveitimo skyriaus įsakymas dėl apdovanojimo.

 

Paroda vyksta Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje.

Nugalėtojų darbai ,gegužės 27d.-birželio 10d., bus eksponuojami Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

Organizatorius

 

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Pradinių klasių mokinių dainų šventė 

"Tėvyne, tau daina šimtabalsė" 

Nuotraukos

 

Jurbarko rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių piešinių konkurso

"LIETUVAI 100"

fotogalerija

Jei turite naujienų, idėjų... -fotografuokite ir siųskite

mbuitkuviene@gmail.com

Mūsų svetainė bus jaukesnė! Laukiam nekantraujam!