Renginiai

Pradinių klasių mokinių chorų šventės

"Rojaus obuoliukai",

 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių piešinių konkurso

"Rojaus paukščiai",

 

 ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių šokių šventės 

"Šokių šventė 2016"

 

NUOSTATAI


 LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADA

 

2016 m. balandžio 30 d. 3-4 klasių mokiniai kviečiami į LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADĄ (LPMO).

Olimpiadoje kviečiami dalyvauti geriausius rezultatus šalies savivaldybių matematikos olimpiadose pasiekę 3-4 klasių mokiniai. Kiekvienos savivaldybės kviečiamų mokinių skaičius nustatytas pagal vaikų skaičių savivaldybėje (žr. LPMO nuostatų 1 priedą).

Papildomai kviečiami tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ užėmę pirmąsias 10 vietų šalies mastu.

 

LPMO dalyvių registracija vyksta kovo 15 – balandžio 22 d. užpildant registracijos formą internete www.mokyklavaikams.lt .

 

Olimpiados laikas ir vieta: balandžio 30 d. 11-13 val. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete (Vilniuje).

 

LPMO organizuoja „GABIŲ VAIKŲ AKADEMIJA“ ir partneriai:

-          Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas,

-          Tarptautinis matematiko konkursas „Kengūra“,

-          Nevalstybinė progimnazija „MAGIS“ (Vilnius).

 

Informacija apie Olimpiadą skelbiama www.mokyklavaikams.lt  ir pateikiama lpmo@mokyklavaikams.lt bei tel. 85 2737261.

 

 

 

 

Marytė Skakauskienė

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius

Švietimo ir mokslo ministerija

 

NUOSTATAI

 

 

Skaitovų konkurso

 

"Vaikystės karuselė"

 nuostatai

 

 

 

Diktanto nuostatai 


RESPUBLIKINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„METODŲ MUGĖ“

Kviečiame pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų

 pedagogus dalyvauti metodinėje praktinėje konferencijoje, kuri vyks

2016 m. kovo 22 d., 10.00 val., Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje.

Tikslas –skatinti efektyvų mokytojų bendradarbiavimą, dalinantis gerąja darbo patirtimi (aktyviaisiais mokymo metodais, skatinančiais mokinių mokymosi motyvaciją ir pasiekimus pamokoje) Uždaviniai:

·aptarti metodų taikymo svarbą ir įtaką ugdymo(si)kokybei;

·pasidalinti mokytojų kūrybinėmis idėjomis, jų įgyvendinimo sėkminga praktine veikla.

 

Plačiau KVIETIME          Konferencijos pranešėjo anketa

Kviečiame  1-4 kl. mokinius ir mokytojus dalyvauti respublikinėje praktinėje konferencijoje "Jaunasis Einšteinas", kuri vyks Kaune šv. Pranciškaus gimnazijoje.
Laukiame pradinukų  besidominčių tyrimais. Iki malonių susitikimų ir džiugių atradimų.
 B. Krapauskienė


KLAIPĖDOS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

 

skelbia vaikų piešinių konkursą „Mano šeimos gydytojas“, kuriame kviečiami dalyvauti visi šalies pradinių klasių mokiniai.

Konkursas vyks nuo vasario 1 iki kovo 31 dienos.

Tereikia ant balto lapo nupiešti savo šeimos gydytoją ir pavaizduoti, kaip jis gydo mamą, tėtį, vaiką, močiutę, senelį, tetą ar dėdę...

Daugiau informacijos ir taisyklės

Kontaktai konkurso dalyviams – pradinių klasių moksleiviams, jų tėveliams ir pradinių klasių mokytojams:

 

 

Virginija Gaubienė, tel. 8 (46) 38 20 37, virginija.gaubiene@vlk.lt;

Virginija Žemaitienė, tel. 8 (46) 38 20 37, virginija.zemaitiene@vlk.lt.

Adresai, kuriais galite atsiųsti arba atnešti piešinius:

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa:

Pievų Tako g. 38, 92236 Klaipėda;

Prezidento g. 7, 72253 Tauragė;

Šatrijos g. 3, 98114 Skuodas;

Rusnės g. 1, 99185 Šilutė;

Vytauto Didžiojo g. 19, 75132 Šilalė;

J.K.Chodkevičiaus g. 10, 97130  Kretinga;

 

 

Vydūno g. 56D, 74112 Jurbarkas.


Kviečiame ruoštis pradinių klasių mokinių dainų šventei "Rojaus obuoliukai", kuri vyks Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje 2016m. vasario 12d. 

Plačiau

 

Sveikiname piešinių konkurso "Vabaliukai" vabalai" nugalėtojus!

Plačiau skyrelyje PASIEKIMAI 

 

GALERIJA

Jei turite naujienų, idėjų... -fotografuokite ir siųskite

mbuitkuviene@gmail.com

Mūsų svetainė bus jaukesnė! Laukiam nekantraujam!