2017-2018 m.m.

JURBARKO RAJONO PRADINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

 

Vardas, pavardė

Įstaiga/mokykla

Kontaktai (e-paštas, telefonas)

1.

 Kuratorė

 Zita Tytmonienė

 (vyriausioji specialistė)

Jurbarko rajono Švietimo     skyrius

 z.tytmoniene@jurbarkas.lt 

 8-447-70193

2.

 Pirmininkė

 Rasvita Danaitienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

 rasvitada@gmail.com

 8-616-94115

3.

 Pavaduotoja

 Lolita Žukauskienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

 zukauskiene3@gmail.com

 8-699-94177

4.

 Sekretorė

 Ilona Skrodenienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

 ilonaskrod@gmail.com

 8-686-74972

 

5.

 Genovaitė        Jokūbauskienė

(mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

 genovaite20@gmail.com

 8-656-65184

 

6.

 Laimutė Matukaitienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 laimatukaitiene@gmail.com

 8-605-83087

7.

 Ingrida Naujokaitienė

 (mokytoja metodininkė)

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

 ingapetrausk@gmail.com

 

 8-610-27862

8.

 Monika Buitkuvienė

 

 (vyresnioji mokytoja)

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

    

 mbuitkuviene@gmail.com 

 8-618-44753  

9.

 Danutė Daunorienė

 (vyresnioji mokytoja)

Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla

 dandaunoriene@gmail.com

 

 8-686-73974

 

 

 

 

 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio veiklos planas

Tikslas: Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas bei ugdymo proceso veiksmingumo gerinimas.

 

Uždaviniai:

·         plėtoti metodinį ir profesinį mokytojų bendradarbiavimą.

·         skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi.

Veikos prioritetai:

·         Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.

·         Įrodymais grįstas mokymas.

·         Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

 

 

Eil. Nr.

 

Veiklos forma, pavadinimas

 

Atsakingas, organizuojantis asmuo

 

 

Renginio vieta

 

Data, laikas

I. PEGAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

(Metodiniai užsiėmimai, seminarai, praktikumai, paskaitos, konferencijos, išvykos, mokymai  ir kt.)

Seminaras ugdymo įstaigų pradinio ugdymo mokytojams „Lietuvių kalbos pamokos: patirtis dirbant su nauju vadovėlio komplektu 1 klasei (serija TAIP!)“

Jonavos pradinės  mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Valdonė Šimonytė

Jurbarko švietimo centras

2017-10-30

Seminaras - praktikumas  Jurbarko rajono įstaigų pradinio ugdymo mokytojams ,,Metodinės veiklos gerosios patirties sklaida“

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Rasvita Danaitienė

Jurbarko švietimo centras

2018-01-03

Seminaras-praktikumas Jurbarko r. Skirsnemunės J. Baltrušaičio ir Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos pradinio ugdymo pedagogams „Projektinė veikla vaiko akimis“

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Rasvita Danaitienė, Jurbarko r. Jurbarkų darželio - mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Rita Bartkaitienė

 

Jurbarkų darželis-mokykla

2018-03

 (4 sav.)

Pleneras Jurbarko ir Kauno rajonų ugdymo įstaigų pradinių klasių mokytojams

Jurbarko r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Zita Tytmonienė

Kauno raj.

(vieta tikslinama)

2017-06

II. METODINIO BŪRELIO NARIŲ SUSIRINKIMAI

(Susirinkimai, pasitarimai, diskusijos, debatai ir kt.)

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas 

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Rasvita Danaitienė

Jurbarko švietimo centras

2018-09

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas 

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Rasvita Danaitienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr. m-kla

Esant reikalui

 

 

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas 

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Rasvita Danaitienė

Jurbarko švietimo centras

2018-06

III. KITA METODINĖ VEIKLA

(Parodos, apklausos, tyrimai, internetinių svetainių kūrimas, darbo priemonių, įrankių aprobavimas ir kt.)

Internetinės svetainės http://pradinisjurbarkas.jimdo.com/

administravimas

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyr. mokytoja  Monika Buitkuvienė

Jurbarko  Vytauto Didžiojo pagr. m-kla

Nuolat

Internetinės svetainės http://pradinukas.jimdo.com/ administravimas

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja  metodininkė Rita Šulinskienė

Jurbarko  Naujamiesčio pagr. m-kla

Nuolat

Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos pradinių klasių metodinės grupės svetainė www.smalsutis.jimdo.com

Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Skrodenienė

Eržvilko gimnazija

Nuolat

IV. RENGINIAI, SKIRTI VEIKLAI SU MOKINIAIS (UGDYTINIAIS)

(Konkursai, olimpiados, viktorinos, akcijos ir kt. )

Piešinių konkursas ,,Lietuvai 100“

Jurbarko  Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyr. mokytoja  Vilija Levgardienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr.

m-kla

2017-11-26     2018-01-26

Dalyvavimas Respublikinio kūrybinio konkurso - parodos „Aš Tau linkiu, Lietuva“ vertinimo darbe                      

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Rasvita Danaitienė, Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyr. mokytoja  Vilija Levgardienė, Jurbarko r. Jurbarkų darželio - mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Rita Bartkaitienė

Jurbarko krašto muziejus

2017-12 – 2018-01

Rajoninė pradinukų dainų šventė, skirta Lietuvos šimtmečiui

Jurbarko  Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyr. mokytoja  Monika Buitkuvienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr.

m-kla

2018-02-01

Rajoninė pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija, skirta Lietuvos šimtmečiui „Čia mūsų namai”

Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Skrodenienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vaidutė Kazakevičienė

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

2018-02

4 klasių mokinių matematikos olimpiada (mokyklinis turas)

Jurbarko r. ugdymo įstaigų vadovybė

Jurbarko r. ugdymo įstaigos

Kovo mėn.

Skaitovų konkursas – 1- 4 klasės

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Tamošaitienė

Jurbarko Naujamiesčio pagr. m-kla

2018-03-15

Diktantas – 4 klasė

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Tamošaitienė

Jurbarko Naujamiesčio pagr. m-kla

2018-03-29

Jurbarko miesto vaikų teatrų šventė ,,Voriukas“

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja  metodininkė Ingrida Naujokaitienė

Jurbarko Naujamiesčio pagr. m-kla

2018-03-28

4 klasės mokinių matematikos olimpiada (rajoninis  turas)

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  Lolita Žukauskienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr.

m-kla

2018-04-18

Ikimokyklinukų ir pradinių klasių mokinių šokių šventė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  Lolita Žukauskienė

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagr.

m-kla

2018-04-20

Rajoninė pradinių klasių mokinių konferencija „Aš pasaulyje - pasaulis manyje“

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Tamošaitienė, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja  metodininkė Ingrida Naujokaitienė

Jurbarko Naujamiesčio pagr. m-kla

2017-05

Rajono „teatriukų“ šventė

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Rasvita Danaitienė

Jurbarko r. Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagr. m-kla

2018-05-11

2016-2017 m.m.

2016m. birželio 21d. švietimo centre įvyko 

Jurbarko rajono  ugdymo įstaigų pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.

Veiklos ataskaitą pristatė metodinio būrelio pirmininkė Lolita Žukauskienė. Kuratorė Zita Tytmonienė padėkojo pirmininkei ir tarybai už darbą.

Išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė - Rasvita Danaitienė,  pirmininkės pavaduotoja Lolita Žukauskienė, sekretorė Ilona Skrodenienė.

 

2015m. rugsėjo 30 dieną vyko Jurbarko rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas.

Kviečiame susipažinti su svarbiausiomis aptartomis mintimis.

PLAČIAU

 

Sveikiname piešinių konkurso "Vabaliukai" vabalai" nugalėtojus!

Plačiau skyrelyje PASIEKIMAI 

 

GALERIJA

Jei turite naujienų, idėjų... -fotografuokite ir siųskite

mbuitkuviene@gmail.com

Mūsų svetainė bus jaukesnė! Laukiam nekantraujam!